Grčki nacionalni praznik – OHI dan

by Aleksandra

Svake godine 28. oktobra sa širom Grčke obeležava nacionalni praznik, u spomen na događaj koji se zbio 1940. godinu. Tog dana je grčki general, Joanis Metaksas odbio ultimatum italijanskih zvaničnika… ostalo je zabeleženo da je bez razmišljanja rekao samo OHI, što na grčkom znači NE.


Grčko – italijanski rat

Sukob koji je trajao od 28. oktobra 1941. do 6. aprila 1941. godine se odvijao između grčke i italijanske vojske i smatra se početkom takozvane balkanske kampanje u toku Drugog svetskog rata.

Razlog zbog čega se 28. oktobar svake godine obeležava kao nacionalni praznik u Grčkoj je vezan za ultimatum, koji su italijanski zvaničnici uručili pukovniku Joanisu Metaksasu, a koji se u to doba nalazio na čelu zemlje, u kojoj je vladala vojna diktatura. Zabeleženo je da je u tri časa izjutra tog 28. oktobra 1941. godine general Metaksas primio italijanski ultimatum i imao je rok od samo tri sata da prihvati zadate uslove. Međutim, on nije ni trenutka razmišljao, već je na zahteve ultimatuma rekao samo jedno OHI.

Italijanski zvaničnici nisu časili ni časa, već su pola sata pre predviđenog roka, odnosno u 5:30 28. oktobra napali grčku vojsku.

Ne bez razloga, čuveno OHI generala Metaksasa se karakteriše kao svojevrstan simbol otpora svim okupatorima, a ne samo Italijanima.

Iako je italijanska vojska bila šest puta brojnija, Grci su se borili…

Radovi učenika Grčke škole u Beogradu, povodom 28. oktobra

Istorijski podaci pokazuju da je Aleksandar Papagos, načelnik generalštaba Grčke tom prilikom odbio da izvrši naređenje generala Metaksa, a koji je shvativši da grčka vojska gubi, izdao naredbu da se preda. Ipak, pomenuti grčki general je to naređenje odbio i odlučio da se bori.

Čak se često odluka generala Papagalosa poistovećuje sa ratom Grka protiv Persijanaca, a što se prvenstveno vezuje za situaciju na padinama planine Pind. Zbilo se to u toku noći između 9. i 10. novembra 1940 godine. Ostalo je zabeleženo da su iako malobrojniji i slabije opremljeni grčki vojnici, uspeli da potuku italijansku vojsku i nateraju je na povlačenje prema Albaniji. Kontraofanziva se zbila samo nekoliko dana kasnije, a u području granice prema tadašnjoj Jugoslavi. Nažalost, grčka kontraofanziva je zaustavljena, jer su Italijani dobili značajno pojačanje.

Panika je zavladala među italijanskim zvaničnicima, jer je grčka vojska na frontu, uprkos manjoj brojnosti i slabijoj opremljenosti, pobeđivala. Ali, nisu brinuli samo Italijani, već i Nemci.

Postoje indicije da je general Metaksas tada pregovarao direktno sa Hitlerom, ali je ipak odbio uslove koji su mu bili ponuđeni tom prilikom. Zato je već 18. novembra 1940. godine Hitler izdao naredbu da se pripremi plan napada najpre na sever Grčke, a zatim i na celu zemlju.

Kako su italijanski vojnici neprekidno dobijali pomoć, tako su grčki vojnici bez nje ostajali. A s obzirom na to da su se borili na teritoriji Albanije i da su bili udaljeni od svoje matice, to je situacija postojala sve teža, a što se prvenstveno odnosilo na snabdevanje, koje je u velikoj meri bilo otežano.

Početkom 1941. godine je grčki general Metaksas preminuo, mada to nije imalo negativan uticaj na vojsku. Uspeli su Grci da zaustave italijansku ofanzivu, da bi 6. aprila 1941. godine nemačka vojska napala zemlju i tako je grčko – italijanski rat završen.

Vojna parada u Solunu


28. oktobar – simbol otpora

U prestonici Grčke Makedonije, u gradu Solunu se svake godine 28. oktobra organizuje velika vojna parada povodom ovog grčkog nacionalnog praznika. Tada se obeležava istorijski dan za celu zemlju, kada je grčki general Joanis Metaksas, odbio da prihvati uslove italijanskog ultimatuma. Ovaj praznik je širom Grčke poznat kao OHI mera, odnosno OHI dan ili Dan NE.

Mada je najznačajnija parada u Solunu, širom Grčke se organizuju takođe manje parade u spomen na ovaj dan. Učenici uzimaju učešće tokom parade, a posebna čast pripada onome ko se nalazi na njenom čelu i ponosno nosi grčku zastavu.

Više o tome kako izgleda parada i proslava 28. oktobra u Grčkoj možete pročitati na LINKU

Proslava 28. oktobra u Srbiji se organizuje takođe. Naime, s obzirom na to da u Beogradu postoji i Grčka škola, to se svake godine na simboličan način obeležava i grčki nacionalni praznik u Srbiji – OHI dan.

PREPORUČUJEMO

Leave a Comment