Prvi pedijatar specijalista u Srbiji je bio Grk

by Aleksandra

Grčka porodica Papakostopulos je ostavila značajan trag u srpskoj istoriji. Poznat je podatak da je Panajot Papakostopoulos ostao upamćen kao jedan od osnivača poznate institucije – Srpskog lekarskog društva, ali za njim nije zaostajao ni njegov naslednik…

Sin doktora Panajota Papakostopulosa, takođe doktor po imenu Platon je, isto tako ostavio značajan trag u Srbiji.

Doktor Platon Papakostopoulos – biografija

Od oca Panajota i majke Eftalije je 4. septembra 1864. godine u Beogradu rođeno jedno od petoro dece porodice Papakostopoulos, kome je dato ime Platon.

Upravo će doktor Platon Papakostopulos ostati upamćen kao prvi zvanični pedijatar specijalista na području tadašnje Kneževine Srbije.

Školovao se u Beogradu, gde je završio osnovnu školu, a zatim i gimnaziju.

Na području tadašnje Austrougarske u Gracu, a zatim u Beču je studirao medicinu, da bi 1892. godine zvanično na Bečkom univerzitetu i diplomirao medicinu, a zanimljivo je pomenuti da se u muzeju Srpskog lekarskog društva u Beogradu nalazi taj originalan dokument.

Na mesto sreskog lekara u tadašnjem Obrenovcu je doktor Platon Papakostopulos postavljen samo godinu dana nakon diplomiranja, a zabeleženo je da je bio naročito poštovan i cenjen najpre kao stručnjak, a zatim i kao čovek, te da su puno poverenje pacijenti imali u njega.

Ipak, ono što je naročito interesantno jeste da je upravo on pomogao da se epidemija difterije, koja je 1895. godine izbila na Ubu suzbije, a pored poslova sreskog lekara, on je čak obavljao i obdukcije kada je bilo potrebno, ali i vakcinisao stanovništvo, kako bi sprečio širenje zaraznih bolesti.

U periodu od kraja 1897. do kraja naredne godine je boravio u Beču, sa željom da specijalizira pedijatriju, te je imao prilike i da sarađuje sa brojnim viđenim stručnjacima toga doba.

A kada se 1898. godine vratio u svoju zemlju, proglašen je dopisnim članom Srpskog lekarskog društva, ali i zvanično postavljen na mesto sreskog lekara, ovog puta u okviru vračarskog sreza u Beogradu.

Samo godinu dana kasnije je na području Palilule osnovana opšta državna bolnica, a upravo je doktor Platon Papakostopoulos bio zvanično proglašen za šefa odeljenja za dečije bolesti u toj bolnici. Tek jednu godinu posle toga zvanično postaje šef dečijeg odeljenja u Opštoj državnoj bolnici na Paliluli.

Preuzeto sa SAJTA

Godine 1899. je doktor Platon Papakostopulos oženio Emiliju Gađanski, a sa kojom je imao troje dece i to sina Miloša, kao i ćerke Ljubicu i Jelisavetu.

Nažalost, zbog šarlaha je u svojoj osmoj godini preminuo sin doktora Platona, uprkos tome što je on zvanično iz Pariza tražio u to doba da mu hitno bude poslat serum protiv šarlaha, ali nažalost nije uspeo da izdajstvuje slanje tog leka.

Zanimljivo je da je njegova supruga Emilija, unuka jednog od uglednih i prvih lekara na području Kneževine Srbije, doktora Jovana Stejića.

Zanimljivosti o doktoru Platonu Papakostopulosu

Sledeći primer svog oca, doktora Panajota Papakostopoulosa, a uz pomoć nekoliko uglednih članova Srpskog lekarskog društva, doktor Platon Papakostopulos je 1904. godine zvanično osnovao fond, simboličnog naziva Fond za pomoć svojih siromašnih članova lekara, njihovih porodica i siročadi.

Postoje podaci da je septembra meseca 1904. godine u Beogradu zvanično održan kongres srpskih lekara i prirodnjaka po prvi put, a da je na njemu jedan od učesnika bio i doktor Platon Papakostopulos. A zabeleženo je da je tom prilikom izneso mišljenje o lečenju šarlaha, u okviru rada čiji je naslov glasio O terapiji šarlaha Mozerovim serumom. Inače, doktor Pavel Mozer je bio jedan od čuvenih bečkih pedijatara, sa kojim je takođe ovaj „naš Grk“ imao prilike da sarađuje dok je boravio u Beču.

Preuzeto sa SAJTA

Upravo je ovaj Grk u Srbiji zaslužan za otvaranje prve dečije bolnice, što je uspeo da učini na samom početku 20 – og veka. Naime, tada je u okviru Opšte državne bolnice zvanično otvoreno odeljenje za dečije i zarazne bolesti, a nalazilo se u okviru tadašnje bolnice na Vračaru. Na čelu tog odeljenja je ostao sve do početka rata, a posebno je vodio računa o uređenju samog prostora, ali i o kvalitetu usluga koje je ta medicinska ustanova pružala i on lično, te je ostao upamćen ne samo kao prvi pedijatar specijalista u Srbiji, nego i kao jedan od najboljih.

Osnivanje bolnice u Srbiji

U zgradi u ulici Džordža Vašingtona u Beogradu, u kojoj se danas nalazi Srpsko lekarsko društvo, je prema inicijativi srpskog kneza Mihaila Obrenovića zvanično osnovana Prva varoška bolnica i to 1868. godine. Tek nešto manje od 30 godina pre toga, tačnije 1841. godine je osnovana Prva građanska bolnica.

Ali, budući da nije bila nigde zvanično stacionirana, već su suluge pružane na nekoliko lokacija u tadašnjem Beogradu, upravo je knez Mihailo 1861. godine zvanično pokrenuo ideju o tome da bolnica treba da dobije svoju zgradu. Interesantno je da je osim dela placa za igradnju, srpski knez poklonio i određeni deo materijala za gradnju. Takođe je i čuveni srpski dobrotvor, Ilija Milosavljević Kolarac tom prilikom učestvovao, te deo svog placa poklonio za izgradnju Bolnice varoši i okruga Beograda.

Stanovništvo Beograda je u to doba intenzivno učestvovalo u prikupljanju dobrotvornih priloga za izgradnju zgrade bolnice, te su neretko organizovani balovi, koji su imali dobrotvorni karakter i uglavnom podrazumevali lutriju, a sve sa ciljem prikupljanja sredstava za početak gradnje. Potrajalo je to od inicijative do početka nekoliko godina, tako da je zvanično 1865. godine započeta gradnja ovog zdanja.

Od 30. juna 1865. godine kada je počela gradnja zgrade prve bolnice u Beogradu, te položen zvanično kamen temeljac, pa do 1. maja 1868. godine je ceo proces trajao… a samo 29 dana nakon otvaranja ovog velelepnog zdanja je knez Mihailo ubijen u Topčideru, dok je tokom gradnje preminuo i glavni arhitekta, odnosno projektant Jovan Frencl.

Početkom 80 – ih godina 19. veka, tačnije 30. marta 1881. godine ta bolnica zvanično postaje Opšta državna bolnica, te se prethjodno zvaničan naziv Bolnica varoši i okruga Beograda više ne pominje.

Dakle u toj bolnici je doktor Platon Papakostopulos, 1900. godine proglašen šefom, odnosno vršiocem njegove dužnosti u okviru odeljenja za dečije bolesti.

Učešće dr Papakostopulosa u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu

U okviru sanitetske službe, a sa činom rezervnog sanitetskog majora je doktor Platon Papakostopoulos učestvovao i u Prvom balkanskom ratu i u Drugom.

Upravo je on u Solunu bio zadužen za prihvatanje ranjenika, koji su prošli Albansku golgotu i koji su bili pripadnici Moravske divizije.

Za zvaničnog lekara Vojne bolnice u Skoplju je postavljen polovinom 1913. godine, a pošto su Balkanski ratovi završeni, on se vratio da obavlja svoje redovne dužnosti.

Tokom Prvog svetskog rata, budući da je bio mobilisan kao i sve njegove kolege, bio je zadužen za upravljanje prvom poljskom bolnicom Drinske divizije.

S obzirom na to da se javila epidemija pegavog tifusa, koja nije mogla da bude stavljena pod kontrolu, a da je doktor Platon Papakostopoulos bio u Đevđeliji upravnik vojne bolnice, nije prestajao da pruža pomoć ranjenicima, iako svestan rizika. Nažalost, nije uspeo da se odupre epidemiji ove bolesti, te je usled oboljenja od takozvanog pegavca umro 8. maja 1915 godine.

PREPORUČUJEMO

Leave a Comment