Srpski akademik grčkog porekla

. Kultura i Istorija

Srpski doktor istorijskih nauka, kao i akademik i profesor univerziteta, Fanula Papazoglu je bila grčkog porekla.

Ostala je upamćena kao vrsni poznavalac antičkog sveta i naučnik, čije je mišljenje bilo uvažavano na svetskom nivou. Bila je udata za jednog od najpoznatijih svetskih vizantologa, profesora Georgija Ostrogorskog.

Ko je bila Fanula Papazoglu?

U porodici grčkog porekla Papazoglu, u mestu Bitolj, koje tada pripadalo Kraljevini Srbiji je 3. februara 1917. godine rođena Fanula.

Ostalo je zabeleženo da joj je majka bila domaćica, a da se otac bavio trgovinom.

Osnovno obrazovanje je Fanula Papazoglu sticala u rodnom mestu, a kasnije je završila Trgovačku akademiju.

Klasičnu filologiju sa istorijom i arheologijom je upisala 1936. na beogradskom Filozofskom fakultetu.

Fotografija preuzeta sa sajta SANU

Za vreme trajanja Drugog svetskog rata je bila aktivan član udruženja studenata i uglavnom se bavila prikupljanjem humanitarne pomoći. Godine 1942. je Fanula Papazoglu uhapšena zajedno sa svojim bratom. Sve do 1943. godine je bila zatočena u Banjičkom logoru u Beogradu, a vrlo brzo nakon toga postaje aktivan član partizanskog pokreta.

U periodu po završetku Drugog svetskog rata je bila zaposlena u Ministarstvu informacija i u Ministarstvu spoljnih poslova.

Zvanično asistent na Filozofskom fakultetu u Beogradu postaje 1947. godine. Profesor antičke istorije je zvanično postala osam godina nakon toga, odnosno 1955. godine.

Bila je inicijator osnivanja Centra za antičku epigrafiju i numizmatiku, čiji direktor postaje 1979. godine. Fanula Papazoglu se bavila izuzetno važnim pitanjima, koja su bila vezana kako za istoriju antičkog sveta, tako isto i za istoriju Balkana.

Da napomenemo i to da je epigrafika nauka, koja se bavi izučavanjem onih pisanih spomenika, koji su izrađeni na tvrdim materijalima, kao što su kamen, metal i staklo, te mozaik, terakota i kosti. Upravo zato što su takvi izvori i najbrojniji, oni se smatraju i naročito relevantnim.

Fanula Papazoglu je ostavila značajan trag u izučavanju epigrafike, a pored toga što je objavila mnoge značajne zbirke o tome, pojedine je i uređivala.

Mnogi koji su bili te sreće da im profesorka Papazoglu predaje su ostali saglasni u tome da je svakom sudentu posećivala značajnu pažnju, te da je uspevala da prepozna one, koji će ostaviti, kao i ona uostalom, značajan trag u izučavanju grčke epigrafike na području naše zemlje. Upravo na taj način je uspela da značajno ojača mnoge naučne centre, a njena dela i danas se smatraju izuzetno pouzdanim i relevantnim, jer je poznato da je sa puno opreza iznosila svoje impresije i sudove o konkretnoj temi.

Najviše se bavila antičkom Makedonijom, a upravo o toj temi je izradila i doktorsku disertaciju.

Pored čuvenog dela Istorija helenizma, iza nje su ostala i dela:

– Makedonski gradovi u rimsko doba

– Poreklo i razvoj Ilirske države

– Rimski građanski ratovi

– Prilozi istoriji Singidunuma i Srednjeg Podunavlja Gornje Mezije

– Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba

Od 1972. je Fanula Papazoglu bila dopisni član Nemačkog Arheološkog društva, a od 1973. je bila počasni član Društva filologa u Atini. Takođe je bila počasni doktor univerziteta u Sorboni i to počev od 1982. godine.

Dopisni član Srpske Akademije Nauka i Umetnosti je postala 1974., a stalni član od 15. decembra 1983. godine.

Izuzev Oktobarske nagrade grada Beograda, koju je dobila 1970. godine, dobitnik je i Sedmojulske nagrade iz 1988. godine. Takođe je dobila i nagradu univerziteta u Sorboni.

Preminula je u Beogradu 26. januara 2001. godine.

Nije zgoreg da napomenemo i to da je bila udata za čuvenog vizantologa, Georgija Aleksandroviča Ostrogorskog.

Pored toga što je ostao upamćen kao profesor vizantijske istorije Beogradskog univerziteta, upravo je Georgije Ostrogorski zaslužan za osnivanje Vizantološkog instituta Srpske Akademije Nauka i Umetnosti. Ta naučna ustanova je osnovana u martu 1948. godine.

Fotografija preuzeta sa sajta SANU

Ko je bio Georgije Ostrogorski?

Rođen je 19. januara 1902. godine u Sankt Peterburgu, a smatra se jednim od najvećih i najcenjenijih vizantologa prošloga veka u celom svetu.

U tadašnju Jugoslaviju se doselio 1933. godine i postao profesor istorije Vizantije na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta.

Vizantološki institut Srpske Akademije Nauka i Umetnosti, čiji je osnivač upravo Georgije Ostrogorski se i danas smatra jednom od bitnijih institucija na polju svetske vizantologije.

Na gotovo sve svetske jezike je prevedeno njegovo delo Istorija Vizantije, koje je objavljeno u Monaku 1963. godine. A osim tog dela, napisao je i:

– Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije

– Vizantija i Sloveni

– Serska oblast posle Dušanove smrti

– O verovanjima i shvatanjima Vizantinaca

Do kraja svog života, 24. oktobra 1976. godine se profesor Georgije Ostrogorski nalazio na čelu institucije, za čije osnivanje je i zaslužan. Nemerljiv je njegov doprinos razvoju i istraživanju vizantologije, a osim što je bio član Srpske Akademije Nauka i Umetnosti od 1946. godine, bio je i član Atinske akademije, zatim Britanske i Akademije nauka u Getingenu, kao i Akademije u Palermu, te Belgijske i Austrijske. Takođe je bio i počasni doktor univerziteta u Strazburu i univerziteta u Oksfordu, te dobitnik Ordena za nauku i umetnost u Nemačkoj, kao i član Kraljevskog istorijskog društva u Londonu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *