Grčka škola u Beogradu

by Aleksandra

Tradicija se nastavlja…

Još na samom početku 18 – og veka su trgovci poreklom iz Grčke, koji su živeli na području Beograda, osnovali Grčku školu u Beogradu.

Nalazila se nadomak beogradske Saborne crkve, a kasnije je tu funkcionisala Mala srpsko – slovenska škola, odnosno Varoška osnovna škola. Još nekoliko puta je menjala naziv, sve do 1993. godine od kada zvanično nosi naziv osnovna škola „Kralj petar Prvi“.

Tako se upravo Mala grčka škola na neki način može smatrati pretečom svih škola u Beogradu, pa i u Srbiji.

Grčka škola u Beogradu

Uz nesebičnu pomoć ambasade Republike Grčke u Beogradu, ali i Udruženja roditelja i profesora, kao i mnogih Grka koji žive i rade u Srbiji, u centru grada funkcioniše Grčka škola.

U zgradi Beograđanke, koja se nalazi u Masarikovoj ulici broj 5, na prvom i drugom spratu se nalazi Grčka škola u Beogradu.

Osim vrtića, organizuje se i nastava na grčkom jeziku za decu preškolskog i školskog uzrasta.

Pored odeljenja za decu predškolskog uzrasta, nastavu pohađaju i mališani nižih rezreda osnovne škole, kao i deca koja pohađaju više razrede osnovnih škola. Jedno je odeljenje za decu mešovitog uzrasta, u kome časove prate deca uzrasta između 6 i 12 godina, a nastava se u tom slučaju organizuje delimično na grčkom.

U ovom trenutku više od 50 mališana uzrasta od 4 do 12 godina pohađaju nastavu. Na taj način im je omogućeno da uče grčki jezik, upoznaju se sa tradicijom i kulturom Grčke, te da učestvuju u brojnim dodatnim aktivnostima koje Grčka škola u Beogradu organizuje.

Nastavni kadar je obezbeđen od strane Ministarstva obrazovanja Republike Grčke.

Sa ciljem unapređenja prijateljskih odnosa Grčke i Srbije, ova škola otvara vrata i za sve mališane, koji su zainteresovani da uče grčki jezik. Njima je na raspolaganju mogućnost da uzmu učešće u različitim tematskim radionicama koje se u okviru škole organizuju.

Nastava se organizuje svakodnevno u prostorijama škole, koje se nalaze u zgradi Beograđanke, na I i II spratu. Takođe se određeni broj nastavnih aktivnosti održava i u prostorijama Helenske fondacije za kulturu, koje se nalaze u neposrednoj blizini, na adresi Resavska broj 34.

Udruženje roditelja Grčke škole u Beogradu

Udruženje roditelja Grčke škole u Beogradu je neprofitna organizacija, koju čine građani Grčke koji žive u Beogradu. Pored amabasade Republike Grčke u Beogradu, rad Grčke škole podržavaju nesebično i članovi ovog udruženja, kao i mnogi pojedinci i kompanije koje su u grčkom vlasništvu.

Godine 2018. je osnovano ovo udruženje, koje ima nekoliko definisanih ciljeva:

1. Poboljšanje mogućnosti za učenje grčkog jezika u Beogradu

2. Poboljšanje interakcije između grčke i srpske kulture, sa naglaskom na vrednostima koje bi trebalo da neguju članovi društva i njihove porodice.

3. Stvaranje obrazovnih i trening centara.

4. Organizovanje radionica edukativnog karaktera, seminara i drugih obrazovnih aktivnosti.

PREPORUČUJEMO

Leave a Comment